podijelite na Instagramu, možda se pojavite ovdje!
PRETENCiOZNO iLi ATRAKTiVNO
Uzmite šminku, napravite magični dodir sa Pastelom i ljepotom!